x
Skift til visning af fuldt website

Frese som arbejdsplads

Som medarbejder i Frese er du en del af en virksomhed, der forener en lang historie med stor innovation.

Vi ønsker at have selvstændige og ansvarsfulde medarbejdere, da vi tror på, at opgaverne løses bedst af medarbejdere, der har evner, vilje og et ønske om at bidrage konstruktivt til udviklingen af virksomheden.

Helhedsbetragtning

Kvalificerede og motiverede medarbejdere er en afgørende forudsætning for, at Frese fortsat kan styrke og udvikle sin konkurrencemæssige position. Ansøgere vil derfor altid blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning, hvor faglige kvalifikationer, personlig indstilling og adfærd indgår.

Uformel tone

Atmosfæren i Frese er uformel, og du bliver del af et team med kompetente og dedikerede kolleger. Det er afgørende, at du vil og kan påtage dig både de daglige operationelle opgaver og de mere langsigtede projektorienterede opgaver. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Kultur

Der er også tradition for et højt informationsniveau, ligesom vi er gode til at uddelegere ansvar for opgaver og afgive beslutningskompetence til den enkelte. Det er alt sammen med til at styrke den særlige Frese-ånd.

Frese indgangsparti