x
Skift til visning af fuldt website

Tips til din ansøgning

Vil du være en del af Frese Group? Kunne du tænke dig at være en del af en familie, hvis innovative væskestyrings- og komponentløsninger er med til ikke bare at forbedre miljøet, men også menneskers velfærd og komfort?

Hvis du kan svare ja, så læs videre.

Vi modtager hver uge mange opfordrede og uopfordrede ansøgninger – og det er vi rigtig glade for.

For at vi kan behandle din ansøgning bedst muligt forventer vi, at du, inden du sender en ansøgning, har sat dig ind i hvad Frese er for en virksomhed. Det vil sige, at du ved, hvad Frese laver og hvilke værdier vi bygger på.

Herudover forventer vi, at du:

Til gengæld forpligtiger vi os til altid at sørge for, at du som ansøger får en tilbagemelding på din ansøgning. Det kan enten være som en telefonopringning eller en e-mail om, at vi gerne vil møde dig til en indledende samtale. Det kan også være med et afslag om, at der blandt ansøgerne er nogle, der bedre matcher de stillede krav – eller, at vi ikke ansætter kandidater med din profil for tiden trods nok så gode kvalifikationer.

Job application