x
Skift til visning af fuldt website

Kerneværdier

Virksomheden har sin egen identitet og sit eget liv. Dette er udtrykt gennem de holdninger og livsværdier, som ligger til grund for virksomhedens adfærd over for omgivelser, medarbejdere og ejere.

Ejerkredsen har defineret ni Frese kerneværdier og spilleregler, der bygger på ”Frese ånden”. De syv peger tilbage til Børge og Johnni Frese. De sidste to er tilføjet i 2021, for fremadrettet at stile mod en kultur, som skal sikre den fortsatte udvikling af Frese.

  1. Vi holder det vi lover.
  2. Vi er ansvarsbevidste.
  3. Vi informerer hinanden.
  4. Vi lytter til hinanden.
  5. Vi siger vores mening.
  6. Vi hjælper hinanden.
  7. Vi er løsningsorienterede.
  8. Vi stiller krav til hinanden.
  9. Vi gør os altid umage.

Denne ånd skulle gerne skinne igennem på vores arbejdsplads hos koncernens selskaber, hos kunder, distributører og samarbejdspartnere.

Montagen