x
Skift til visning af fuldt website

Frese PV-SIGMA Compact

Dynamisk tryk- og flowregulering

Frese PV-SIGMA Compact er et dynamisk ventilsystem som er designet til at regulere flow og differenstryk.

Frese PV-SIGMA Compact ventilsystem kan installeres i både varmeog kølesystemer.

Frese PV-SIGMA Compact kombinerer den dynamiske Frese SIGMA Compact-strengreguleringsventil, som monteres i fremløbet, og Frese PV Compact-differenstrykregulatoren, som monteres returløbet.

Frese PV SIGMA Compact sikrer 100 % regulering af flow og differenstryk under alle forhold uanset ændringer i systemet og sikrer enkel og problemfri indregulering.

Frese PV SIGMA Compact-systemet fungerer ved at begrænse flowet i systemet og fjerne støj forårsaget af for højt differenstryk.

Fordele

Funktioner

Downloads