x
Skift til visning af fuldt website

PV Compact

PV Compact

Differenstrykregulator

Spar pumpeenergi med PV Compact, som giver dig markedets laveste tryktab p.g.a. den høje KV værdi.

PV Compact sikrer en problemfri justering af systemet sammen med f.eks. termostatiske radiatorventiler med forindstilling.

Mange varme- og køleanlæg har ofte problemer med støj i anlæggene med termostatventiler, der ikke kan lukke helt.

På trods af at næsten alle anlæg i dag anvender omdrejningsregulerede pumper, vil der i større anlæg stadig ske en øgning af differenstrykket ude i anlægget under dellast, hvilket medfører ovennævnte problemer med støj og ventiler, der har svært ved at regulere.

PV Compact regulerer præcist og holder et konstant differenstryk ude i anlægget uanset varierende tryk og flow. Samtidig sikrer den høje KV værdi markedets laveste tryktab og sparer derved pumpeenergi.

Med sit kompakte design kan den let indbygges i anlæg og fjernevarme units.

Fordele

Funktioner

Downloads