x
Skift til visning af fuldt website

PV Compact, Spectrum-serie

Differenstrykregulator

Spar pumpeenergi med PV Compact, Spectrum-serie som giver dig markedets laveste tryktab p.g.a. den høje KV værdi.

Designmæssigt har PV Compact, Spectrum-serie en høj Kv-værdi, hvilket betyder, at den opnår det laveste tryktab af nogen sammenlignelig differenstrykregulator på markedet. Denne opgraderede version af vores differenstrykregulator er udstyret med en skala på hætten, der gøre forindstillingen langt nemmere at foretage.

Mange varme- og køleanlæg har ofte problemer med støj i anlæggene med termostatiske radiatorventiler, der ikke kan lukke helt.

På trods af at næsten alle anlæg i dag anvender omdrejningsregulerede pumper, vil der i større anlæg stadig ske en øgning af differenstrykket ude i anlægget under dellast, hvilket medfører ovennævnte problemer med støj og ventiler, der har svært ved at regulere.

PV Compact, Spectrum-serie regulerer præcist og holder et konstant differenstryk ude i anlægget uanset varierende tryk og flow. Samtidig sikrer den høje KV værdi markedets laveste tryktab og sparer derved pumpeenergi.

Med sit kompakte design kan den let indbygges i anlæg og fjernevarme units.

Fordele

Funktioner

Downloads