x
Skift til visning af fuldt website

Relaterede produkter

Frese FLOWVAGT Frese SENSOEGDE Frese FLOWCLOUD® Sigfox teknologi

Video


Tips og tricks

Videoer med tips og tricks

Download billeder

Udviklingspartnere

Frese OMLØB

Frese OMLØB giver dig dybere indsigt i dit fjernvarmenetværk og skaber øgede muligheder for at optimere din energieffektivitet ved at sænke temperaturer og tryk.

Nu bliver det nemmere at tage kontrol over flowet i dit fjernvarmenetværk. Med det nye Frese OMLØB kan fjernvarmeselskaber overvåge, justere og fjernstyre deres omløb, hvilket sikrer markante besparelser både på energiregnskabet og bundlinjen.

- Vi fokuserer på at tilføje intelligens til vores komponenter til fjernvarmesystemer for at øge deres værdi for både selskaber og kunder, siger Martin Overbjerg, der er Business Development Manager for Distict Energy hos Frese.

Frese OMLØB består af en gammel kending: Frese OPTIMA Compact, der er en trykuafhængig dynamisk motorventil, samt en ny, intelligent, batteridrevet kontrolboks, som muliggør fjernstyring af ventilen.

Faktuel indsigt med præcise data

Frese OMLØBs centrale fordel er, at det leverer faktuel indsigt og eliminerer nogle af usikkerhederne ved beregninger af tryk og temperatur.

- Vi har arbejdet tæt sammen med en række danske fjernvarmeselskaber i udviklingen af Frese OMLØB, og der er helt åbenlyse fordele ved at bruge omløb aktivt og rigtigt. Det er muligt at reducere varmetab i netværket, samtidig med at du sikrer, at der altid er varmt vand ude hos forbrugerne. De nye data gør det desuden muligt at optimere din pumpedrift og undgå unødigt højt tryk, forklarer Martin Overbjerg.

Markante besparelse ved mindre justeringer

Omfattende test af Frese OMLØB har vist gode resultater.

Viborg Fjernvarme har udført prototypetest i stor skala ved at installere flere end 30 enheder i deres eksisterende omløb, og selskabet har allerede foretaget justeringer i deres netværk. Indtil videre har selv mindre ændringer vist stort potentiale i form af besparelser på både energi og omkostninger.

Ved hjælp af de præcise data fra Frese OMLØB kunne Viborg Fjernvarmes distributionsleder, Tom Diget, konstatere, at trykket i et bestemt lokalområde var højere end nødvendigt ifølge tidligere beregninger, og at det var muligt at sænke trykket med 0,4 bar. Denne beskedne ændring i nettet giver en årlig besparelse på 27.400 kWh, hvilket svarer til 18.400 kroner.

Viborg Fjernvarme har nu kastet blikket på temperaturstyring, og Tom Diget har store forventninger:

- Ved at placere omløbene strategisk rigtigt i netværket kan returtemperaturen hæves en smule ved de kritiske punkter, mens fremløbstemperaturen til gengæld kan sænkes generelt i nettet. Det jo der, de store penge begynder at rulle ind. Hver gang vi sænker fremløbstemperaturen med 1 grad, får vi 250.000 kroner ind i mindre varmetab, fortæller han.

Plug-and-play teknologi

Frese OMLØB er designet med henblik på nem installation og drift. Det kan installeres i allerede eksisterende anlæg, og da det er trådløst og batteridrevet, er der intet behov for komplekse og dyre elektriske tilslutninger, wi-fi eller simkort.

Løsningen benytter sig af LPWAN-netværket Sigfox, som allerede har en omfattende infrastruktur på plads. Samtidig er økonomien gennemskuelig, for der er en helt fast abonnementspris pr. enhed.

Fjernstyring via dashboard

Frese OMLØB er nem at betjene via Freses webbaserede dashboard, Frese FLOWCLOUD®. Denne responsive platform giver ét centralt adgangspunkt til alle installerede Frese OMLØB, hvor man kan få yderligere indsigt i fjernvarmenettet ved hjælp af historiske grafer over tryk, temperatur og ventilstilling på enten computer, smartphone eller tablet. I takt med at Frese udvikler nye features, vil disse blive gjort tilgængelige via Frese FLOWCLOUD®.

- Data skal derhen, hvor de giver mest mening for fjernvarmeselskaberne, så hvis det ikke er den rette platform for jer, tilbyder vi selvfølgelig også API'er til tredjepartssystemer. Deling af data vil kun vokse i omfang, efterhånden som fjernvarme- og forsyningsselskaber griber ud efter yderligere optimering og synergieffekter. Frese vil selvfølgelig levere de bedst mulige værktøjer til vores kunder i den udviklingsproces, siger Martin Overbjerg.

Sigfox sikrer forbindelsen

Frese OMLØB er et IoT-produkt – en del af det, der kaldes ”The Internet of Things”. Det betyder, at enheden kan kommunikere elektronisk med omverdenen – i dette tilfælde gennem netværket Sigfox. Sigfox benytter sig af Narrowband-teknologi eller LPWAN, der egner sig fremragende til de meget små datamængder, som Frese OMLØB har brug for at sende og modtage. Netværket udmærker sig ved et meget lavt strømforbrug og en meget lang rækkevidde. Sigfox forretningsmodel bygger på en gennemskuelig abonnementsordning med faste priser pr. enhed og sikrer dermed kunden stor forudsigelighed om økonomien.

Sigfox er på nuværende tidspunkt så godt som landsdækkende, men hvis man installerer et Frese OMLØB et sted, hvor signaldækningen er begrænset - eksempelvis dybt inde i en bygning - så kan signalet nemt forbedres med en signal repeater.

Læs mere om Sigfox-teknologien her...Gå til kampagneside

Downloads

Nippel/Nippel (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406748.103 53-1300

406748.104 53-1302

406748.304 53-1304

406748.106 53-1312

406748.206 53-1307

Nippel/Nippel med 2 stk. trykudtag (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406749.103 53-1320

406749.104 53-1322

406749.304 53-1324

406749.106 53-1332

406749.206 53-1327

Muffe/Muffe (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406746.104 53-1342

406746.304 53-1344

406746.106 53-1352

406746.206 53-1347

Muffe/Muffe med 2 stk. trykudtag (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406747.104 53-1362

406747.304 53-1364

406747.106 53-1372

406747.206 53-1367

Aktuator til Frese OPTIMA Compact

Termo aktuator On/Off, Modulerende til Frese OPTIMA Compact DN10-20

VVS-nummer

406749.624 48-5520

406749.630 48-5521

406749.674 48-5522

406749.684 48-5523

Elektrisk modulerende aktuator til Frese OPTIMA Compact DN10-20

VVS-nummer

406749.424 53-1056

406749.460 53-1058

Isoleringskappe til Frese OPTIMA Compact

Isoleringskappe EPS, medietemperatur max 800C

VVS-nummer

406749.920 38-0855

Frese OPTIMA Compact

Trykuafhængig strengsregulerings- og motorventil

PICV - Designet til at kombinere dynamisk regulering og fuld modulerende kontrol uanset forindstillet flow.

Det innovative design af Frese OPTIMA Compact PICV introducerer en intelligent motorventil, som kan forindstilles til et ønsket max. flow og sikre fuld modulerende kontrol. Selv med forskellige forindstillinger bevarer man den fulde slaglængde, hvilket giver en mere nøjagtig regulering.

Den indbyggede differenstrykregulator giver en 100 % modulerende kontrol, hvilket sikrer en optimal komfort og stabil drift. Samtidig opnår man store energibesparelser, da ventilen automatisk regulerer til netop det flow, der er behov for. Frese OPTIMA Compact PICV kombinerer alle funktioner - og gør dermed arbejdet lettere for rådgivere og installatører.

Frese OPTIMA Compact PICV anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt veksler- og blandesløjfeanlæg. Ventilen giver modulerende regulering med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk. Frese OPTIMA Compact PICV kombinerer en eksternt justerbar dynamisk reguleringsventil, en differenstryksregulator samt en modulerende motorventil med fuld autoritet. Den fulde styring af flowet i bygningen opnås let og samtidig skabes en høj grad af komfort og energibesparelser. Desuden kræves der ingen regulering, hvis yderligere trin føjes til anlægget, eller den dimensionerede kapacitet ændres. Energibesparelser opnås via optimal styring, lavere flow og pumpetryk. Maksimering af ΔT som følge af hurtigere reaktionstid og øget systemstabilitet.

Fordele

Design

Installation

Drift

Funktioner