x
Skift til visning af fuldt website

Hvad er Sigfox?

Frese FLOWVAGT og Frese OMLØB benytter netværket Sigfox, når ventilens kontrolboks skal sende og modtage data. Derfor kan du betjene hver enkelt installation hjemme fra skrivebordet eller ude i marken via den internetbaserede Frese FLOWCLOUD®. Men hvad er Sigfox egentlig? Få et overblik over teknologien bag her.

Hvem er Sigfox?

Sigfox er en fransk virksomhed, der opstod i 2009 med målet om at lancere et globalt netværk dedikeret til IoT – The Internet of Things. Mottoet var ”Make Things Come Alive”. Det er lykkedes, og Sigfox bruges nu i mere end 60 lande verden over i 6,7 millioner enheder inden for mange forskellige brancher.

Sigfox samarbejder med lokale netværksopreratører i de forskellige lande. Det betyder, at man som kunde skal samarbejde med et nationalt firma – for Danmarks vedkommende er Sigfox lokal netværksoperatør virksomheden IoT Denmark.

Netværket kom til Danmark i 2016, hvor IoT Denmark påbegyndte udrulningen af det danske Sigfox IoT netværk, som nu er landsdækkende.

I modsætning til mange andre operatører bruger Sigfox et åbent frekvensbånd, hvor der ikke skal betales dyre licenser til den danske stat.

Hvordan fungerer Sigfox?

Begrebet bredbånd er for længst blevet en del af det danske hverdagssprog. Anderledes ser det ud med den teknologi, der ligger bag Sigfox. Hvis man skulle være sprogligt konsekvent, kunne man kalde denne teknologi for ”smalbånd”. I stedet bruger vi her den mere internationale betegnelse Narrowband-teknologi.

Hvor Wi-Fi og mobilteknologi giver os mulighed for at sende store datamængder lynhurtigt, eksempelvis ved streaming af videoindhold, kan Narrowband kun håndtere meget små mængder af data. I Sigfox kan enhederne faktisk kun sende datapakker på 12 bytes pr. pakke og modtage 8 bytes, hvilket svarer til ca. 12 og 8 karakterer.

I rigtig mange IoT-projekter er der heller ikke behov for mere. Det gælder eksempel Frese FLOWVAGT og Frese OMLØB, der spiller perfekt inden for dén teknologiske ramme.

De store fordele ved Narrowband ligger i det internationale navn for denne type af netværk: LPWAN – Low-Power Wide-Area Networks.

Fordi datamængderne er så små, og enhederne kun sender og modtager på bestemte tidspunkter, bruger de meget små mængder strøm. Derfor kan de drives på batteri, hvilket gør dem relativt billige, da der ikke skal investeres i infrastruktur i form af opkobling til el-nettet. Det kan mærkes både på bundlinjen og i installationsprocessen.

Batterierne har en forventet levetid på op til henholdsvis 5 og 10 år, alt efter produkt.

Rækkevidden af Narrowband-teknologi er desuden meget lang, og data kan uden problemer sendes fra enheden til en basestation, der ligger flere kilometer væk, uden at det tærer ekstra på strømmen.

En anden fordel ved denne teknologi er, at den ikke er baseret på mobilnettet, som mange andre teknologier er.

Det betyder, at enheden ikke har noget simkort, men kun en chip, hvilket gør den langt mindre kompliceret.

Hvad leverer Sigfox?

Sigfox ejer selv deres teknologi, og deres danske netværksoperatør, IoT Denmark, betaler en afgift – en licens – for brug af systemet.

Al data går via Sigfox’ servere i Frankrig, og IoT Denmark står for hele infrastrukturen og oprettelsen af de basestationer, kundens enheder skal kommunikere med.

For en dansk virksomhed er der altså tale om en abonnementsmodel, der kun kræver en begrænset indsats. Kunden slipper for at stå med alt arbejdet med - og ikke mindst udgifterne til - at udvikle og drive infrastruktur og IT-systemer. Disse ressourcekrævende elementer er ganske enkelt en del af pakken hos IoT Denmark og Sigfox.

Hvor god er dækningen?

Sigfox’ danske netværksoperatør, IoT Denmark, vurderer, at Sigfox med 99,7 procent dækning udendørs i hele Danmark har det, der kaldes fuld dækningsgrad. Indendørs falder dækningen til 87,2 procent af landet. Dækningen er bedre i byområder end i landområder, men IoT Danmark sætter løbende nye basestationer op for at sikre bedre og mere stabile forbindelser.

Skal enheden placeres under jorden eller dybt inde i en bygning, kan signalet blive så svagt, så det er nødvendigt at sætte en signalrepeater op for at få forbindelse.

Her kan du se IoT Denmarks dækningskort:

coverage.iotdk.dk

Hvad med sikkerheden?

I en tid hvor debatten om hacking og cyberkriminalitet kører på fuldt tryk, er det naturligvis essentielt for Sigfox at have styr på sikkerheden hele vejen gennem netværkskæden.

Selve enheden – i dette tilfælde Frese FLOWVAGT eller Frese OMLØB – er tredobbelt sikret: Først med et autorisations-id, dernæst ved at alle beskeder sendes tre gange på forskellige frekvenser med en meget smal båndbredde, hvilket er effektivt mod jamming. Og til sidst, fordi enheden ikke anvender MAC og IP adresse, hvilket betyder, gør at den ikke kan tilgås af eventuelle udefra kommende hackere.

Basestationerne, som enhederne kommunikerer med, er sikret med sikkerhedsteknologien Trusted Platform Module, der følger international standard (ISO/IEC 11889).

Sigfox er Cloudbaseret og hostet i sikre datacentre i Frankrig. Virksomheden har stærkt fokus på at forhindre nedbrud og beskytte sig mod cyberangreb.

Sidst, men ikke mindst, bliver kundens kommunikation med Sigfox sendt gennem en sikker forbindelse efter samme standard, som når man handler online med kreditkort.

Hvorfor har Frese valgt Sigfox?

Sigfox blev valgt, fordi de har en samlet platform, der kan bruges over hele verden. Det er en supernem, ensartet teknik, som passer perfekt i Freses setup, hvor batterilevetiden er vigtig, og datamængden er meget lille. Frese FLOWVAGT og Frese OMLØB har ikke brug for at udveksle mere data, for resten ligger i controllerens firmware. Så den skal bare vide, hvad den skal, og så skal den nok selv finde ud af at styre det.

Se yderligere teknisk information på iotdk.dk/sigfox-iot.

For kunderne betyder det, at de får en løsning, som er meget nem at etablere og håndtere i hverdagen. Man skal ikke selv ud at etablere et radionetværk. Det er der allerede. Man skal heller ikke slås med simkort, da alt ligger i den indbyggede chip. Alt er etableret for kunden fra start.

Sigfox er så tæt på plug-and-play, som det næsten kan komme. Det er der, fordelen ligger.

Samtidig er økonomien gennemskuelig, for der er en helt fast abonnementspris pr. enhed. Og befinder enheden sig i et område, hvor dækningen ikke er optimal, er der også faste priser på forskellige typer af signal repeatere.

Nippel/Nippel (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406748.103 53-1300

406748.104 53-1302

406748.304 53-1304

406748.106 53-1312

406748.206 53-1307

Nippel/Nippel med 2 stk. trykudtag (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406749.103 53-1320

406749.104 53-1322

406749.304 53-1324

406749.106 53-1332

406749.206 53-1327

Muffe/Muffe (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406746.104 53-1342

406746.304 53-1344

406746.106 53-1352

406746.206 53-1347

Muffe/Muffe med 2 stk. trykudtag (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406747.104 53-1362

406747.304 53-1364

406747.106 53-1372

406747.206 53-1367

Aktuator til Frese OPTIMA Compact

Termo aktuator On/Off, Modulerende til Frese OPTIMA Compact DN10-20

VVS-nummer

406749.624 48-5520

406749.630 48-5521

406749.674 48-5522

406749.684 48-5523

Elektrisk modulerende aktuator til Frese OPTIMA Compact DN10-20

VVS-nummer

406749.424 53-1056

406749.460 53-1058

Isoleringskappe til Frese OPTIMA Compact

Isoleringskappe EPS, medietemperatur max 800C

VVS-nummer

406749.920 38-0855

Frese OPTIMA Compact

Trykuafhængig strengsregulerings- og motorventil

PICV - Designet til at kombinere dynamisk regulering og fuld modulerende kontrol uanset forindstillet flow.

Det innovative design af Frese OPTIMA Compact PICV introducerer en intelligent motorventil, som kan forindstilles til et ønsket max. flow og sikre fuld modulerende kontrol. Selv med forskellige forindstillinger bevarer man den fulde slaglængde, hvilket giver en mere nøjagtig regulering.

Den indbyggede differenstrykregulator giver en 100 % modulerende kontrol, hvilket sikrer en optimal komfort og stabil drift. Samtidig opnår man store energibesparelser, da ventilen automatisk regulerer til netop det flow, der er behov for. Frese OPTIMA Compact PICV kombinerer alle funktioner - og gør dermed arbejdet lettere for rådgivere og installatører.

Frese OPTIMA Compact PICV anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt veksler- og blandesløjfeanlæg. Ventilen giver modulerende regulering med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk. Frese OPTIMA Compact PICV kombinerer en eksternt justerbar dynamisk reguleringsventil, en differenstryksregulator samt en modulerende motorventil med fuld autoritet. Den fulde styring af flowet i bygningen opnås let og samtidig skabes en høj grad af komfort og energibesparelser. Desuden kræves der ingen regulering, hvis yderligere trin føjes til anlægget, eller den dimensionerede kapacitet ændres. Energibesparelser opnås via optimal styring, lavere flow og pumpetryk. Maksimering af ΔT som følge af hurtigere reaktionstid og øget systemstabilitet.

Fordele

Design

Installation

Drift

Funktioner