x
Skift til visning af fuldt website

Markedets mest kompakte PICV-løsning

Nem at installere og idriftsætte

Digitaliser din vej til energibesparelser

med OPTIMA Compact og LOGICA Digital

Fuld energioptimering af HVAC-anlæg

under såvel idriftsættelse som selve driften

OPTIMA Compact

Måling af flow og verifikation af minimumsdifferenstryk over ventilen

LOGICA Digital

Optimering af anlæggets ydeevne gennem algoritmer og intelligente funktioner

Find den digitale vej til energibesparelser med to nye Frese-produkter

Med den nyeste OPTIMA Compact ventil og LOGICA Digital aktuator leverer vi dyb indsigt i varme- og køleanlæg, hvilket giver mulighed for fuld energioptimering i både indregulering og drift. Dette sikrer, at dit HVAC-anlæg til enhver tid yder sit allerbedste.

For at bidrage til en mere omkostningseffektiv bygningssektor, fortsætter vi med at føre vores mange årtiers knowhow og ekspertise inden for teknologi til flowstyring ind i den digitale tidsalder på en måde, der er enkel, omkostningseffektiv og tilgængelig for alle kunder, brugere og andre interessenter.

Vores løsning har stærke fordele i alle faser af et byggeprojekt:


Hvad er dit arbejde?

Designingeniør, idriftsættelsesingeniør, systemintegrator, bygningsadministrator eller -ejer?

Uanset hvad din rolle er, vil denne løsning gøre dit liv lettere og din bygning bedre.

Denne løsning i to lag består af OPTIMA Compact, Veriflow-series ventilen og LOGICA Digital, Energy-series aktuatoren.


OPTIMA Compact, Veriflow-series

Dette er en udvidet version af vores verdensledende PICV, OPTIMA Compact. Alle funktioner og fordele ved det originale produkt findes ligeledes i Veriflow-serien.

Disse omfatter:


Ventilen kombinerer også høj ydeevne med en lille størrelse og kompakt konstruktion. Den største fordel er de betydelige energibesparelser, der kan opnås i HVAC-anlæg gennem maksimering af ΔT og eliminering af overflow i systemet..

Vigtigst af alt tilbyder OPTIMA Compact, Veriflow-series et helt nyt målenippel-design på DN10-DN50-serien og en ekstra målenippel på de større størrelser op til DN300. Dette muliggør måling af flow og verifikation af minimumsdifferenstryk over ventilen baseret på Kv-metodologien.

Dette er den første PICV på markedet, som integrerer begge disse funktionaliteter i det originale ventilhus uden ekstratilbehør og yderligere pladskrav. Når Kv-signalet anvendes til flowmåling, ligger nøjagtigheden inden for ±5 % af det faktiske flow. Denne nøjagtighed kombineret med optimeret regulering samt lavere flow- og pumpetryk resulterer i betydelige energibesparelser i forbindelse med opvarmning og køling af bygningen.


LOGICA Digital, Energy-series

Denne utroligt kompakte, digitale aktuator er designet til at optimere energiforbruget i HVAC-anlæg under drift gennem direkte kommunikation med bygningens CTS-anlæg via enten Modbus eller BACnet.

På grund af denne forbindelse kan mange opgaver, der ville have krævet hands-on styring, nu fjernbetjenes via CTS-anlægget:


Optimering af anlæggets ydeevne

I den daglige drift optimerer LOGICA Digital anlæggets ydeevne via flere forskellige nøglefunktioner og gør det enkelt for bygningsadministratorer og systemintegratorer at administrere takket være de indbyggede algoritmer, som tager sig af opgaver såsom optimering af strømoverførsel.

Det løser også problemet med "lavt ΔT-syndrom". LOGICA Digital har indbygget ΔT-regulering, hvilket reducerer flowkravene på pumpen og sikrer konstant optimering af anlæggets ydeevne.

Udover at holde systemet i perfekt funktionsdygtig stand, giver LOGICA Digital, Energy-series også dybdegående indsigt helt ned til den individuelle terminalenhed, hvilket gør det muligt for systemintegratorer og bygningsadministratorer at analysere og foretage forbedringer samt implementere nye energibesparende strategier.
Se hele vores produktsortiment til Bygningssegmentet

Fotos

Tekniske tegninger

Downloads

Kontakt

Kontakt os