x
Skift til visning af fuldt websiteHydroniske udfordringer i fjernvarme-systemer

I starten af juni 2024 lagde Frese hus til et begivenhedsrigt medlemsmøde i DBDH og hos Frese elsker vi at få gæster. Det giver os mulighed for at vise vores produkter og produktionsfaciliteter frem. Og så giver det os rig lejlighed til at tale om nogle af vores favoritemner, nemlig udfordringer og løsninger til fjernvarmesystemer.

DBDH’s medlemsmøde d. 6. juni startede med et besøg på en pumpestation hos Envafors i Slagelse. Der er tale om en pumpestation, som Frese har leveret, så vi var på forhånd temmelig spændte på deltagernes reaktioner. Reaktionerne var heldigvis meget positive, og vi fik mange gode kommentarer og spørgsmål med os hjem.

Efter besøget på pumpestationen samledes deltagerne hos Frese A/S på Sorøvej i Slagelse. Her bød Frese’s Global Sales Director - District Energy, Kristian Kjeldgaard, deltagerne velkommen til medlemsmødet.

Eftermiddagen bød på et tæt pakket og meget spændende program med en række engagerede indlæg fordelt på to overordnede temaer:

Tema 1: Hvordan fanger vi de sidste få procent grøn omstilling – og skal vi? En snak om spidslast!

Tema 2: Udvidelser, sammenlægninger, samarbejder, fusioner – hvad skal der til?

De forskellige indlæg gav anledning til en livlig debat i løbet af eftermiddagen, og det var tydeligt, at de to temaer var både relevante og interessante for deltagerne. Og så sker der jo noget, når man inviterer de helt rigtige mennesker til at dele ud af deres erfaringer og holdninger.

Et af dagens indlæg var lagt i hænderne på Jens Johansen, Frese Academy Manager. Han satte fokus på hydroniske udfordringer i fjernevarmesystemer. Det er et emne, som Jens Johansen har arbejdet med i rigtig mange år, og han ser et stort potentiale for optimeringer mange steder i de fleste fjernvarmesystemer. Overordnet set er udfordringen, at kunderne i mange tilfælde ikke trækker nok energi ud af fjernvarmevandet, hvilket betyder, at man lidt populært sagt, er nødt til at sende mere vand ud til dem. ”Det er egentligt ganske enkelt”, siger Jens Johansen.

”Hvis for mange kunder afkøler for dårligt, så risikerer man, at der ikke er kapacitet nok i fjernvarmenettet”.


Dette betyder samtidig, at man gennem bedre afkøling af fjernvarmevandet ude hos forbrugerne mange steder ville kunne servicere op til måske 20% flere kunder med de eksisterende installationer. ”Mange steder udnytter vi simpelthen ikke eksisterende installationer godt nok. Og mange steder bør vi arbejde målrettet på at udnytte eksisterende installationer i stedet for at etablere nye”, forklarer Jens Johansen.


Jens Johansen opsummerede de hydroniske udfordringer i følgende seks punkter:

  1. Dårlig afkøling
  2. Overflow / underflow
  3. Svingende differenstryk hos forbruger (støj i ventiler)
  4. Sikring / styring af temperatur i fjernvarmenettet
  5. Store variationer i belastning
  6. Varmetab og højt pumpeenergiforbrug

Deltagerne var enige om, at der ligger store gevinster forude, hvis man i den samlede fjernvarmebranche sætter fokus på de hydroniske udfordringer. Som en af deltagerne udtrykte det:

”Her er virkelig noget at hente”.


Efter dagens mange faglige indlæg og debatter blev medlemsmødet rundet af med en god middag på Thon Partner Hotel Sorø. Der er ingen tvivl om, at deltagerne fik både ny inspiration og viden med hjem fra en interessant dag i fjernvarmens tegn.