x
Skift til visning af fuldt website

Frese OMLØB

Viborg Fjernvarme

Viborg Fjernvarme har været en central partner i udviklingen af Frese OMLØB. Selskabet har udført prototypetest i stor skala og har installeret flere end 30 enheder i deres eksisterende omløb. Resultaterne kan allerede ses på bundlinjen.

Siden Frese OMLØB blev installeret i sommeren 2019, har Viborg Fjernvarme systematisk analyseret en del af de nye data, de har modtaget. Selskabet har som resultat foretaget enkelte, mindre ændringer i driften af fjernvarmenettet, og ser allerede stort potentiale med hensyn til energieffektivitet og omkostningsbesparelser.


Præcise data giver sikkerhed

Fordi Frese OMLØB tilfører faktuel indsigt i hver enkelt installation, giver den et mere præcist datagrundlag end de beregninger, selskabet normalt arbejder efter. - I et konkret område i vores net kunne vi se, at vi faktisk kunne sænke trykket meget mere, end vi egentlig troede. Vi havde sat trykket efter en ganske almindelig trykberegning, men data viste, at vi slet ikke har brug for så meget. Vi kunne sænke trykket med 0,4 bar i det område, forklarer Tom Diget, som er distributionsleder i Viborg Fjernvarme. Denne beskedne ændring i fjernvarmenettet har reduceret det samlede energiforbrug i nettet med 27.400 kWh, svarende til en årlig besparelse på 18.400 kroner.


Lavere temperatur – bedre bundlinje

Forventningerne til Frese OMLØB er endnu højere, når man ser på potentialet for sænkning af temperaturer i fjernvarmenetværkene. Ved at placere omløbene strategisk rigtigt i netværket kan returtemperaturen hæves en smule ved de kritiske punkter, mens fremløbstemperaturen til gengæld kan sænkes generelt i nettet, fortæller Tom Diget: - Det jo der, de store penge begynder at rulle ind. Hver gang vi sænker fremløbstemperaturen med 1 grad, får vi 250.000 kroner ind i mindre varmetab. Det er der, de store penge ligger, og det er det, vi gerne skal kunne.


Kan styres fra skrivebordet

Tom Diget har en klar opfordring til sine kolleger i fjernvarmebranchen: - Kom i gang og få Frese OMLØB sat ind i jeres netværk. Det har allerede givet os god værdi at få de nye data hjem, og samtidig får vi et omløb, vi kan fjernstyre fra skrivebordet, frem for at vi skal ind til kunden for at skrue på det, siger han.

Læs mere om Frese OMLØB