x
Skift til visning af fuldt website

ECO-metal

For at mindske indvirkningen på miljøet har vi fastlagt en række kriterier, der spiller en vigtig rolle i vores udviklingsprocesser.

ECO-metal kriterier:

Frese udvikler løbende nye og forbedrede produktionsmetoder for at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige løsninger til dækning af deres behov med mindst mulig påvirkning af miljøet.