x
Skift til visning af fuldt website

Energi / CO2

Energiforbruget er et vigtigt emne, når det gælder om at prioritere vores investeringer på den mest rentable måde. Vi prioriterer vores investeringer på at optimere energiforbruget og reducere CO2. Frese håndterer dette inden for ISO-standarden.