x
Skift til visning af fuldt website

Nu er det vores tur til selv at spare på CO2

Med Freses dynamiske ventiler er besparelsen ude hos vores kunder mange gange højere, end det forbrug, der medgår til fremstillingen af ventilerne. Men det er stadig vigtigt at se indad og energioptimere produktionen.

Det er svært at producere ventiler uden messing og støbejern, to komponenter, der med den eksisterende produktionsteknologi, har et negativt klimaaftryk. Og globale råvareleverandører kan være svære at påvirke i en mere klimavenlig retning, når man er en forholdsvis lille virksomhed.

Det er vi hos Frese fuldt bevidste om. Alligevel har vi ingen grund til at skamme os over vores grønne bundlinje.

Beregninger viser nemlig, at blot ét års salg af vores bestseller, den patenterede dynamiske ventil OPTIMA Compact, sparer kunderne for ikke mindre end 110.000 ton CO2 på ren pumpeenergi i forhold til, hvis de havde valgt et system med statiske ventiler, som man stadig finder i langt hovedparten af bygninger.

Samtidig løber vores samlede CO2-udledning fra fabrikken og administrationen i Slagelse, inklusive indkøb af råvarer, blot op i 17.148 ton. (2019-tal)

- Vi er naturligvis stolte over i den grad at bidrage til den grønne omstilling med vores energibesparende produkter, men vi hviler ikke på laurbærrene, siger CEO, René Barington.

Han er nemlig stadig ikke helt tilfreds med regnestykket.

- Det er jo ikke nok, at vi laver produkter, der trækker i den rigtige retning rundt omkring. For vi må ikke glemme at rette blikket mod vores egen produktion. Og der har vi identificeret flere steder, hvor vi kan forbedre os. Der har vi pligt til at gøre alt, hvad vi kan, for at mindske vores eget CO2-udslip, slår han fast.

Vi melder os Klimaklar

Det arbejde gik vi for alvor i gang med i 2021, da vi blev inviteret til at deltage i projektet Klimaklar SMV som én af de første 50 fremstillingsvirksomheder, der får eksperthjælp til at lægge en plan for, hvordan vi kan blive mere klimavenlige og dokumentere vores indsatser på området.

For vores vedkommende blev bistanden brugt til at indsamle og analysere data om virksomhedens klimaaftryk. Det arbejde har nu ført til en klar plan for, hvordan hovedkvarteret i Slagelse, som rummer både ventilproduktion, støberi og administration, kan honorere både kundernes og samfundets klimakrav.

Beregningerne er baseret på ”Science Based Target Initiative”, som er et globalt partnerskab bestående af blandt andre virksomheder og FN-organisationer. Deres model er opdelt i det, der kaldes Scope 1, 2 og 3. (Se faktaboks)

For at leve op til Paris-aftalen forpligter deltagerne i Klimaklar SMV sig til at reducere deres CO2-udledning i Scope 1 og 2 med 46% inden 2030 samt at monitorere og sænke udledningen i Scope 3.

Har større ambitioner

- I Frese vil vi meget gerne tage vores del af ansvaret ved at reducere vores CO2-udslip fra Scope 1 og 2 med 75% i 2030, og vores mål er at blive helt CO2-neutrale i 2050, siger Quality & Environmental Director Henrik Lillelund, der er projektleder for Frese i Klimaklar SMV.

Første skridt på vejen bliver en total udfasning af fossile brændstoffer internt i vores produktion i Slagelse, og Henrik Lillelund forventer, at den proces er bragt til ende ved udgangen af 2023.

Her er det centrale element en overgang til fjernvarme, hvor forberedelserne har været i gang i flere måneder.

En udskiftning af firmabiler til elbiler over de næste par år vil også bidrage til reduktionen, da dansk el er godt på vej til at blive leveret som CO2-neutral.

Vi har desuden i mange år haft stort fokus på genanvendelse af materialer, herunder den dyre og klimabelastende messing. Det arbejde skal naturligvis fortsættes og udbygges.

Dialog med leverandører

Besparelser i Scope 3 er mere komplicerede, og der er i ”Science Based Target Initiative” taget højde for især små virksomheders udfordringer med at påvirke store internationale råvareleverandører.

- Vi vil selvfølgelig forsøge at holde gang i dialogen med leverandører om at have fokus på CO2 reduktioner. Og når leverandørers geografiske placering og transportmetode skal vælges, så vil CO2-emissioner også indgå i beslutningsprocessen, udover pris, kvalitet og leveringstid, siger Henrik Lillelund.

CEO, René Barington mener, at Frese har fået meget ud af at være en del af Klimaklar SMV:

- Vi har hele tiden haft et ønske om at gøre noget ved det her, og samarbejdet og den inspiration, vi har fået gennem projektet, har virkelig fremmet processen. Der er meget, vi kan gå i gang med nu, og mens det arbejde står på, kan vi jo glæde os over, at vores produkter sparer så meget mere energi hos vores kunder, end det koster at producere dem, siger han.

22.2.2024 | Fire værker deler deres erfaringer om at sætte en pumpestation op
Hvordan navigerer man bedst gennem processen med at etablere en pumpestation? Og hvad skal man være opmærksom på?
24.1.2024 | HR Studentermedhjælper
Hvis du kunne tænke dig et studierelevant job, og i praksis arbejde med opgaver indenfor HR-udvikling...
24.1.2024 | PTA Manager til Frese A/S i Slagelse
Er du på hjemmebane i krydsfeltet mellem teknik, projektledelse og ledelse? Og vil du arbejde i en virksomhed med...
22.1.2024 | Application Expert, Digital HVAC til Frese A/S i Slagelse
Interesserer du dig for samspillet mellem ventiler, motorer og BMS / CTS anlæg? Så har du her har muligheden for at udfolde dine evner og til at være med til at bringe fremtidens...