x
Skift til visning af fuldt website

Frese OMLØBFrese FLOWVAGT


Norfors, Kamstrup og Frese indgår projekt-samarbejde om digital optimering af fjernvarmen

Digitaliseringen er kommet for at blive, også i fjernvarmesektoren. Derfor har Norfors, Kamstrup og Frese indledt et projektsamarbejde, der skal samle forskellige digitale løsninger i én platform og på den måde opnå en synergieffekt.

Som en del af projektet vil Kamstrup’s analyseprogram Heat Intelligence inkorporere data fra intelligente omløb, som leveres af Frese, og løsningen vil sikre Norfors præcise data samt reguleringsmuligheder i forhold til de forskellige optimeringstiltag, der vil blive initieret i løbet af projektet.

- Norfors har omlagt motivationstariffen til en tarif baseret på returtemperatur. Det baner vejen for store energibesparelser på ledningstabet ved reduktion at temperaturerne i nettet. For at sikre, at vi i fremtiden også leverer en tilfredsstillende kvalitet til vores varmekunder, ønsker Norfors at have det bedst mulige overblik over fjernvarmens kvalitet set fra kundens perspektiv, forklarer Jonas Johansen, som er leder af fjernvarmeprojekter for Norfors.

- Integrationen af intelligente omløb fra Frese giver os mulighed for at styre og overvåge vores omløb. Vi kan for eksempel se, om der er defekter, samtidig med at vi kan overvåge differenstrykket mere detaljeret, fortsætter han.

Det forventede resultat af projektet er optimeret drift af fjernvarmen, hvilket betyder besparelser i energiforbruget og dermed også reduceret udledning af CO2. Alt sammen noget, der bidrager til den grønne omstilling, og som ikke mindst på grund af den øgede datamængde og indsigt opnås, uden at kundernes varmeleverance kompromitteres.

- For at realisere den fulde værdi af den stigende digitalisering og adgangen til flere data, er det nødvendigt at både leverandører og fjernvarmeværker arbejder sammen. Gennem dette projekt ønsker vi med fælles løsninger at realisere en del af de store gevinster der helt konkret er at hente i fjernvarmesektoren, forklarer Steen Schelle Jensen, der er Head of Business Development – Heat/Cooling hos Kamstrup A/S.

Projektet blev igangsat ved årsskiftet og forventes at løbe mindst et halvt år frem.

Hvis du vil vide mere om projektsamarbejdet, kan du kontakte:


Jonas Johansen
Norfors
Tel: 45 16 05 00
Mail: jj@norfors.dk

Bjarne Sig Halkjær
Kamstrup A/S
Tel: 89 93 10 00
Mail: ssj@kamstrup.com

Christian Skallerup-Børgesen
Frese A/S
Tel: 60 77 98 57
Mail: csb@frese.dk