x
Skift til visning af fuldt websiteOptimér dit fjernvarme-system: Dyk ned i løsninger på hydroniske udfordringer på vores temadag

Fjernvarmesektoren står over for mange store udfordringer. Og det understreger behovet for tæt dialog og erfaringsudveksling. Vi inviterer derfor til en spændende temadag, hvor vi sætter fokus på hydroniske udfordringer.

Fra globale til lokale udfordringer. Fjernvarmesektoren er under hastig forandring, og den står i dag over for store og meget forskellige typer udfordringer. Den skal på den ene side bidrage til at mindske effekterne af klimaudfordringerne på globalt niveau, og den skal bidrage til den store opgave, som hele Europa står overfor i forhold til at arbejde målrettet med gas- og oliekonvertering. På den anden side skal fjernvarmesektoren også arbejde med de udfordringer, der findes ude hos den enkelte forbruger – for eksempel i form af for høje indstillingstemperaturer til varmeanlæg.

Der er slet ingen tvivl om, at det i dag er både meget spændende og særdeles krævende at arbejde i fjernvarmesektoren, hvor man hver dag skal forholde sig til vigtige – og ofte meget komplicerede – emner som for eksempel nedsættelse af fremløbstemperaturer, energilagring, svingende differenstryk hos forbrugerne, digitalisering, fjerde generations fjernvarmeteknologier og -systemer og nye varmekilder.

Der er heller ingen tvivl om, at der i stigende grad bliver sat fokus på optimering af de utroligt mange enkeltdele, som et fjernvarmesystem består af. Vi mærker hos Frese tydeligt en stigende fokusering på selv de mindste detaljer i arbejdet med at opnå forbedringer. Og det gælder uanset, om det handler om produktion, distribution, bygninger og varmeinstallationer eller forbrugere. Man kan lidt populært sige, at alt er i spil i forhold til at skabe robuste og balancerede fjernvarmesystemer.

I en tid, hvor fjernvarmesektoren er under hastig forandring, er dialog og erfaringsudveksling vigtigere end nogensinde før. Det er baggrunden for, at vi inviterer til temadag på vores fabrik, Bodebjergvej 22, 5620 Glamsbjerg.

På temadagen sætter vi fokus på både udfordringer og mulige løsninger hele vejen fra energiproduktion til forbruger. Vi lægger blandt andet op til debat om disse emner:


Tilmeld dig via districtenergy@frese.dk


Vi glæder os til at se dig i Glamsbjerg!