x
Skift til visning af fuldt website

Frese RadCon

Dynamisk radiatorsystem

2-strengs, DP under 70 kPa

Funktion

Rumtemperaturen styres af radiatorventilen på hver enkelt radiator. Balancen i systemet styres af indstillingen af flowet på de dynamiske radiatorventiler.

Flowet i de enkelte stigestrenge begrænses automatisk og afbalanceres af de dynamiske radiatorventiler, uanset udefrakommende variationer i trykket.

Fordele

Betingelser