x
Skift til visning af fuldt website

 

Teknisk info

Billeder, technotes, tegninger m.v. VVS-numre

Relaterede produkter

CirCon TemCon

Download billeder

Gå til Billedbank

ALPHA Sanitary

ALPHA Sanitary er det nyeste bud på optimal systembalance og legionellabekæmpelse i én kompakt ventilløsning

Den dynamiske strengreguleringsventil er produceret i rustfrit stål for at sikre højest mulig korrosionsbestandighed i varmt brugsvand, men der er tale om særdeles velkendt og gennemprøvet teknologi. Det er nemlig kun materialevalget, der adskiller ventilen fra en af Freses klassikere - ALPHA - der gennem adskillige år er blevet brugt i varme- og køleanlæg over hele verden.

Ventilens dynamiske egenskaber sikrer balancen hele vejen rundt i systemet, uanset varierende tryk og vandets temperatur. Når den er installeret med den indsats, der passer til brugsvandsanlæggets størrelse, vil der altid løbe præcis den mængde vand igennem, der er behov for, for at kompensere for varmetabet i rørene. Dermed vil der altid være hurtig adgang til varmt vand på selv det fjerneste tappested, så forbrugerne ikke skal vente.

Flowstyring kommer især til sin ret, i takt med at blandt andet fjernvarmeselskaber af forskellige årsager arbejder med lavere temperaturer. Det kan udfordre den temperaturstyrede cirkulation, mens ALPHA Sanitary er helt uafhængig af den udvikling.

Fordi ALPHA Sanitary udfører sin balancerende opgave helt uafhængigt af vandets temperatur, er ventilen ideel til termisk desinfektion i anlæg med varmt brugsvand, da processen kan udføres efter behov uden at påvirke driften af anlægget.

Gå til kampagneside

Downloads