x
Skift til visning af fuldt website

Frese OPTIMA

OPTIMA Compact

Dynamisk motorventil

Med OPTIMA Compact får du en dynamisk ventil til regulering af flow og temperatur i varme- og køleanlæg.

OPTIMA Compact kombinerer funktionerne fra en eksternt justerbar automatisk strengreguleringsventil med en integreret differenstrykregulator og en modulerende motorventil med fuld autoritet i ét enkelt, kompakt ventilhus.

OPTIMA Compact sikrer modulerende kontrol med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk, hvilket muliggør 100% styring af vandflowet i bygningen.

Derudover kan den korrekte anvendelse af OPTIMA Compact reducere pumpens energiforbrug betydeligt og forbedre effektiviteten af andre hydroniske anlægskomponenter. Den giver også optimal komfort for slutbrugere på grund af den meget præcise temperaturregulering.

Ventilen fungerer ved at justere automatisk til det forudindstillede flow under svingende trykforhold, samtidig med at den giver fuld modulerende regulering. Designflowet opnås ved at indstille ventilen til det ønskede sætpunkt med den brugervenlige forindstillingsskala oven på ventilen.

Flowet kan bestemmes ved hjælp af Frese’s flowtabeller eller Frese Valves appen.

OPTIMA Compact fås også i en Veriflow-serie. Denne har et ekstra trykudtag, som muliggør måling af flow og verifikation af minimumsdifferenstryk over ventilen.

Dette er den første trykuafhængige motorventil (PICV) på markedet, som integrerer begge disse funktionaliteter i det originale ventilhus uden ekstratilbehør og yderligere pladskrav.

Fordele

Design

Installation

Drift

Funktioner

Downloads

Frese OPTIMA

Performance beyond size

Med stor ydeevne og betydelig energibesparelse, sætter Frese OPTIMA PICV nye standarder indenfor varme- og kølesystemer.

Fuld modulerende kontrol og maksimal ΔT

Med Frese OPTIMA PICV vil du opnå en modulerende regulering med fuld autoritet uafhængigt af enhver variation i anlæggets differenstryk.

Den optimale styring, det lavere flow og det lavere pumpetryk sikrer dig store energibesparelser. Samtidig vil du automatisk maksimere ΔT som følge af den meget hurtigere reaktionstid og øgede systemstabilitet.

Fuld styring af flowet betyder større energibesparelse

Frese OPTIMA PICV gør det nemt at opnå 100% kontrol af flowet i bygningen og skaber samtidig en høj grad af komfort og energibesparelse. Der kræves ingen regulering, hvis yderligere trin føjes til anlægget, eller den dimensionerede kapacitet ændres.

Trykuafhængig strengregulerings- og motorventil

Frese OPTIMA PICV kombinerer en eksternt justerbar dynamisk strengreguleringsventil, en differenstryksregulator samt en modulerende motorventil med fuld autoritet.

Du kan anvende Frese OPTIMA PICV i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionsanlæg samt veksler- og blandesløjfeanlæg.

Fordele

Design

Installation

Drift

Funktioner