x
Skift til visning af fuldt website

Måleblænde

Måleblænden er designet til flowmåling i varme- og kølesystemer.

Den er udstyret med trykudtag, der er kompatible med flowmåleinstrumenter ved hjælp af nålebaserede sensorer.

Måleinstrumentet tilsluttes trykudtagene for at aflæse trykfald via måleblænden.

Flowet beregnes ud fra Kv-værdien for ΔP-signalet i måleblænden.

DN15 - DN50

Måleblænder med ISO 228 gevind i størrelser fra DN15 til DN50.

DN15 fås endvidere i flere forskellige low flow versioner.

DN65 - DN300

Størrelse DN65 til DN300 monteres mellem flanger.

Downloads