x
Skift til visning af fuldt website

Teknisk info

Billeder, datablade, tegninger m.v.

Relaterede produkter

Frese Manometer

Frese SMART Balance

Indreguleringsapparat

Indreguleringsapparatet Frese SMART Balance er et trådløst, håndholdt indreguleringsværktøj til differenstrykmåling og flowkontrol i varme- og køleanlæg.

Frese SMART Balance giver mulighed for enkel differenstrykmåling og flowkontrol af en lang række strengreguleringsventiler, bl.a. Frese STBV-serien af strengreguleringsventiler og serien af Frese dynamiske strengreguleringsventiler.

Alle Frese ventiler er forhåndsindlæst i softwaren og kan vælges til flowkontrol.

Drift

Hovedkomponenterne i Frese SMART Balance er den håndholdte terminal og måleføleren. Måleføleren forbindes direkte med strengreguleringsventilens PT-punkter med slangesættet. Via Bluetooth sender måleføleren flow- og trykmålinger trådløst til den håndholdte terminal.

Frese SMART Balance er let at betjene via vejledningen på den håndholdte terminals display og ved hjælp af den detaljerede vejledning, der leveres med enheden.

Den håndholdte terminal til Frese SMART Balance har Frese strengreguleringsventilens data forhåndindlæst, og appen opdateres automatisk.

Indhold

Frese SMART Balance leveres med beskyttelseskuffert til let transport.

Hovedkomponenter:

Downloads