x
Skift til visning af fuldt website

Frese OPTIMA

Tilbagebetalt på 5 år

I efteråret 2011 fik Hirtshals Skole energioptimeret sit mere end 20 år gamle varmeanlæg. Det renoverede anlæg er bygget op med moderne blandesløjfer med Frese OPTIMA-ventiler, Grundfos-pumper og Alfa Laval-varmevekslere. Det vil give en energibesparelse på mere end 20 procent af skolens energiforbrug, og dermed en tilbagebetalingstid på det nye anlæg på blot ca. fem år.

Hirtshals Skole er fra 1950’erne og består af bygninger fordelt på i alt 2.000 kvadratmeter. Skolen havde et ældre varmeanlæg, der med mere end 20 år på bagen trængte til at blive energioptimeret.

Det blev Bjergby VVS, Hjørring, der fik entreprisen. Efter tre måneders arbejde kunne firmaet aflevere det energioptimerede anlæg til Hjørring Kommune.

- Det har været et godt og stort projekt for vores firma. Vi har udskiftet i alt 300 radiatortermostater og har installeret 15 blandesløjfer med Frese OPTIMA ( tre-i-én-ventiler). Desuden har vi installeret en brugsvandsveksler fra Frese/Alfa Laval, siger VVS-Installatør René S. Thomsen, Bjergby VVS.

Inden renoveringen havde skolen en 2.000 liter beholder og en meget ringe afkøling (ΔT ca. 10°C) I dag er sat en brugsvandsunit op: AquaFlow, og der er opnået en markant bedre afkøling / (ΔT 35°C).

I projektet havde René Thomsen løbende dialog med eksperter fra Frese om indstilling af ventiler og pumper, så alt blev dimensioneret korrekt for at sikre, at vandgennemstrømningen, afkøling og fordelingen i anlægget blev optimalt - med et minimalt energiforbrug til følge.

- Vi har haft et perfekt samarbejde med Frese. Jeg tog fat i dem, når jeg havde brug for input og vejledning til, hvordan jeg fik sat de rigtige komponenter sammen, så vi derved opnåede den optimale energiløsning, siger Rene Thomsen.

Ud over dialogen med Frese har René Thomsen koordineret byggeriet sammen med Hjørring Kommunes energirådgivere, maskinmestrene Ole Magnussen og Jesper Hansson, mht. bygningernes varmetab og de konkrete data omkring bygningerne mv.

Det nye varmeanlæg vil give en årlig besparelse på mere end 20 procent af skolens nuværende energiforbrug. Det giver en tilbagebetalingstid på det nye anlæg på blot ca. 5 år.

Foto: Hirtshals Skoles nye varmeanlæg giver en årlig besparelse på mere end 20 procent af skolens hidtidige energiforbrug. Fra venstre VVS-montør René Thomsen, Bjergby VVS, og salgsingeniør Ralf Lønstrup, Frese A/S.