x
Skift til visning af fuldt website

23.09.2009

Dynamiske ventiler er godt for det globale klima

Freses dynamiske ventiler til styring af varme- og kølesystemer efterspørges i stigende grad. Ikke blot i Danmark, også internationalt.

Især på det britiske marked oplever vi stigende salg. Vores kunder er blevet klar over, at man med dynamiske ventiler opnår en perfekt hydraulisk balance i sit anlæg uden indregulering. Samtidig opnår man det lavest mulige energiforbrug.

Både køle- og varmesystemer er følsomme overfor, at der holdes så stor en delta T som muligt.

Delta T er temperaturforskellen mellem det vand som tilføres og afgives, f. eks. fra et køleaggregat. Med dynamiske ventiler sikrer man, at trykændringer i systemet ikke påvirker vandgennemstrømningen med en deraf dårlig afkøling til følge.

Man skal være opmærksom på, at et anlæg med dynamiske ventiler på forhånd er indreguleret. Når det dimensionerede flow er indstillet på ventilerne, er det blot at starte pumpen og sikre sig, at denne kører med mindst muligt energiforbrug. Det opnås ved at sikre, at den kritiske ventil har tilstrækkeligt pumpetryk til rådighed. Den kritiske ventil er oftest den ventil, som befinder sig længst væk fra pumpen. Ventilerne finder selv den hydrauliske balance uafhængigt af skiftende trykforhold i anlægget. Det betyder bedre komfort, større fleksibilitet og miljørigtig energioptimering. Vil man på et senere tidspunkt udvide anlægget er det ikke nødvendigt at indregulere det oprindelige anlæg. Den hydrauliske balance er stadig på plads og pumpen skal bare indstilles til de nye forhold.

Freses udviklingsafdeling har i de seneste år arbejdet på et projekt sammen med en stor international partner med henblik på at udvide programmet af de såkaldte PICV'er - Pressure Independent Control Valves. De har i Frese fået navnet Optima.

Optima er en intelligent kontrolventil, som er kendetegnet ved at være en tre-i-én ventil, der sørger for balance i systemet, kontrollerer rumtemperaturen og sikrer, at tryksvingninger ikke påvirker balancen eller rumtemperaturen. Desuden er ventilen let at arbejde med for projektingeniøren, da ventilautoriteten altid er én. Det vil sige, at det er uden betydning om Optima placeres tæt på pumpen, hvor differenstrykket altid vil være større end en placering længere væk fra pumpen med et mindre differenstryk. Derudover opnås med Optima altid fuld modulering, hvilket vil sige, at aktuatorens fulde slaglængde udnyttes uanset hvilken vandmængde ventilen er indstillet til. Optima har været på markedet i godt 3 år og er blevet godt modtaget overalt.

Fra efteråret vil programmet af Optima ventiler omfatte størrelserne fra ½" til 2". Derudover arbejder vi sammen med vores partner på en yderligere udvidelse af programmet med en serie flangeventiler i første omgang op til DN80.

Kigger vi længere ud i fremtiden, er jeg overbevist om, vi kommer til at se, at aktuatorer, ventiler og BMS-systemer smelter sammen i endnu større omfang. BMS står for Building Management System og er i princippet den computer, som styrer og overvåger f. eks køle- og varmesystemer i større bygninger.

For at opnå så store energibesparelser som muligt, gælder det om kun at tilføre den energimængde, som er absolut nødvendig på de tidspunkter af døgnet, hvor behovet er til stede. Her kan man få glæde af den yderligere integration mellem ventiler, aktuatorer og BMS-system.

I Frese oplever vi, at ikke alle har taget de dynamiske løsninger til sig, endnu. Men vi er overbevist om, at det blot er et spørgsmål om tid. Dynamiske ventiler i køle- og varmeanlæg gør livet lettere for såvel projektingeniøren, vvs-installatøren som for driftsafdelingen. Der er altså penge at spare, og klimaet bliver bedre.

Frese OPTIMA