x
Frese Group Sites
Skift til visning af fuldt website
Frese Group Sites

Flowcon PICV patentkrænkelse bekræftet ved landsretten

Østre Landsret har afsagt den endelige dom, til fordel for Frese, i en længerevarende konflikt i forbindelse med patentkrænkelse mellem Frese A/S og Flowcon A/S.

Retten fandt at Flowcon SME-ventilen overtræder Freses patent PR176350 og at påbudte forbud, der forhindrer produktion, salg og marketing af Flowcon SME-ventilen, som blev givet i maj 2008, opretholdes. Dommen blev afsagt i retten d.10. marts 2017 og den kan downloades i menuen til venstre.

Baggrund

Frese A/S er en pionér indenfor udviklingen af dynamiske ventiler, siden de i 1988 sendte deres første dynamiske ventil på markedet. I 2005 sendte Frese den første dynamiske motorventil (PICV) på markedet og er fortsat innovative indenfor denne teknologi. For nylig lancerede Frese en højtydende dynamisk motorventil i størrelser op til DN300.

Konflikten startede for ca. 10 år siden med introduktionen af Flowcon SME-ventilen fra Flowcon International A/S. Ventilen inkluderer konstruktionselementer, som Frese mente anvendte de intellektuelle rettigheder, som er beskyttet af det danske patentnummer PR176350 (udstedt i august 2007) og de tilsvarende internationale patenter.

Den påståede overtrædelse blev indbragt for fogedretten i Næstved, som i 2008 afsagde dom til fordel for Frese A/S og udstedte et påbud med forbud om produktion, salg og markedsføring af Flowcon SME-ventilen i Danmark. Det påbudte forbud blev indbragt for Sø- og Handelsretten af Frese A/S som en bekræftende handling og Flowcon International A/S appellerede udstedelsen af patentet.

I 2010 opretholdte den danske appeldomstol for patenter og varemærker beslutningen fra den danske patent- og varemærkestyrelse. Flowcon international forsatte med at forsøge at få patentet annulleret og i 2011 appellerede de beslutningen. Denne appelsag skulle for Sø- og Handelsretten.

I 2012 appellerede Flowcon også til appelstyrelsen ved det europæiske patentkontor udstedelsen af tilsvarende patenter i det meste af Europa. I 2013 afsagde appelstyrelsen dom til fordel for Frese A/S og imod Flowcon International A/S. Det blev hermed stadfæstet at tilsvarende patenter udstedt i de fleste europæiske lande er gyldige.

Det pålagte forbud fra 2008 og den anden appel fra den danske appeldomstol for patent- og varemærker omhandlende gyldigheden af det danske patent fra 2011 blev sammen afprøvet ved den Sø- og Handelsretten i 2015. Retten afsagde dom til fordel for Frese A/S og imod Flowcon International A/S i alle forhold, som beskrevet ovenfor.

Flowcon valgte at acceptere rettens dom med hensyn til rigtigheden af patentet, men appellerede dommen for overtrædelsen til landsretten. Overtrædelsessagen er nu blevet afprøvet ved Østre Landsret, og den udstedte dom er endelig og til fordel for Frese A/S og kan nu ikke længere appelleres.

Ny situation

Med dommen den 10. Marts 2017, fik vi en endelig afgørelse til fordel for Frese A/S i denne konflikt, der har strukket sig over 5 retssager ved 5 forskellige instanser. Vi er derfor sikre på, at styrken af vores intellektuelle ejendomsret er intakt. Patenter svarende til PR176350 patentet er blevet udstedt i størstedelen af den europæiske union, såvel som Schweiz, Canada, USA og Kina med gyldighed fra august 2007.

Frese anser produktion, markedsføring, salg, import, eksport samt service og leverance af reservedele til eller af Flowcon SME-ventilen i ethvert land, hvor patentet er blevet udstedt, for at have været samt fortsat at være en overtrædelse af Freses rettigheder - og Frese forbeholder sig ret til at forfølge sådanne overtrædelser.

Vi er positivt indstillet på at indgå i en venlig dialog, med det formål at finde en fornuftig løsning, med enhver tredjepart, som mener at de i god tro har overtrådt Freses intellektuelle ejendomsret. Hvis du har nogen spørgsmål med hensyn til dette, så tag venligst kontakt til os.

René Barington
CEO