x
Skift til visning af fuldt website

Frese dækker fjernvarmen

"Frese dækker fjernvarmen" er et koncept med produkter og services, der forbinder dele at dit fjernvarmeanlæg, så du kan reducere pumpekapaciteten og sænke fremløbstemperaturen. På den måde kan man optimere driften og reducere både forbrug og udgifter.

At få fjernvarmesystemet til at køre optimalt er mere aktuelt end nogensinde, for konverteringsbølgen er en stor opgave. Og det er en opgave, der kræver øget varmekapacitet og løsninger på problemer med blandt andet afkøling og over- og underflow i systemet. Med os som din partner får du intelligente måder at løse de udfordringer på, og du får et helhedsorienteret syn på dit system.

Optimering med dynamiske ventiler

Ventilerne er en kritisk del af fjernvarmesystemet, og her kan vi hjælpe og rådgive om ventiler hele vejen gennem distributionsnettet. For eksempel kan du optimere flowet med fuldsvejste stålkugleventiler og dynamiske motorventiler, som for eksempel OPTIMA Compact, der giver dig optimal styring, et lavere flow og lavere pumpetryk.

Du kan også løse eventuelle problemer med storforbrugere med dynamiske flowbegrænsere. De kan begrænse mængden af fjernvarme, der sendes til storforbrugere, og på den måde kan du sikre en jævn fordeling til alle forbrugere i et område.

Brønde og dæksler – over eller under jorden

Brønde og dæksler er også en vigtig del af fjernvarmenettet, og vi hjælper dig med at finde de bedste og mest effektive løsninger i forhold til dit område og forbrugersammensætning. Du kan blandt andet få en komplet løsning med både ventilbrønd, dæksel, fritstående skab og IoT-måleudstyr, og den kan placeres stort set hvor som helst – over jorden på grønne arealer eller nedgravet i vejbaner som isoleret brønd.

Nem og hurtig installation med fjernvarmeskabe

Fjernvarmeskabe er en anden komponent, som vi hjælper med. Vores skabe har den fordel, at de altid giver teknikeren nem adgang til installationerne, og forbrugeren undgår gennembrydning af sokkel og gulv.

Der er både fritstående, indbyggede og væghængte modeller, og vi har netop lanceret et helt nyt fjernvarmeskab, der giver montørerne endnu bedre arbejdsforhold og gør montering og eftersyn nemmere og hurtigere.

Overvågning og driftsoptimering med IoT

Med vores IoT-løsninger kan du optimere driften og overvåge dit ledningsnet i realtid. Du kan blandt andet overvåge og styre omløbsventilerne og få fuldt indblik i temperatur og differenstryk. På den måde kan du reducere forbruget samtidig med, at du opretholder en stabil varmeforsyning. Det er også mulighed for at reducere CO2-udledningen og på den måde gøre en grøn forskel.

Med de rigtige løsninger og et helhedsblik på dit system kan du med relativt få tiltag opnå et markant udbytte. For når man udnytter vandet bedre, kan man dække flere forbrugere med samme kapacitet og dermed reducere behovet for flere kedler eller investeringer i alternative energikilder. Det giver altså god økonomisk og bæredygtig mening at undersøge, hvordan fjernvarmesystemet kan forbedres, så vi løser konverteringsopgaven på en intelligent og effektiv måde.