x
Skift til visning af fuldt website

Få indblik og kontrol med Frese OMLØB

Hvordan kan du spare tid og opnå en mere effektiv drift af dit fjernvarmenetværk? Svaret ligger i Frese OMLØB. Traditionelle, manuelt indstillede omløb kræver en betydelig indsats for at opnå korrekt regulering, fordi de kræver fysisk adgang til enheden. Det betyder, at de ikke altid bliver reguleret optimalt.

Med Frese OMLØB kan du nemt tilgå og styre omløbet uafhængigt af din fysiske placering. Det betyder, at du sparer både tid og penge. Frese OMLØB består af den velkendte OPTIMA Compact, en trykuafhængig dynamisk motorventil, og en intelligent kontrolboks, der gør det muligt at fjernstyre ventilen.

Indsigt og overblik med Frese FLOWCLOUD®

Ved hjælp af Frese FLOWCLOUD®, et webbaseret dashboard, får du adgang til at styre omløbet fra din pc, tablet eller mobiltelefon, uanset hvor du befinder dig. Den lette og fleksible adgang gør det muligt at foretage hurtige reguleringer og få en mere effektiv drift, samtidig med at du kan minimere ledningstab og opnå betydelige energibesparelser.

I Frese FLOWCLOUD® kan du se data i realtid og historiske grafer over tryk, temperatur i ledningsnettet samt ventilstilling. Det vil sige, at du kan monitorere dine omløb via dashboardet og regulere ventilerne til den ønskede indstilling, hvis de ikke kører optimalt. Du kan desuden integrere Frese OMLØB i dit eksisterende SRO-system og trække data over i dit eget system.

Driftsoptimering, problemløsning og fejlfinding

En af de væsentligste fordele ved Frese OMLØB er, at du kan reducere varmetabet i fjernvarmenettet, samtidig med at du sikrer varmt vand hos forbrugerne. Gennem de præcise data fra Frese OMLØB, kan du nemlig optimere pumpedriften og undgå unødvendigt højt flow i omløbene.

En anden fordel ved Frese OMLØB er, at det giver dig et godt værktøj til at afdække eventuelle problemer, hvis en kunde oplever udfordringer. Ved at have indsigt i de aktuelle tryk- og temperaturforhold i ledningsnettet samt adgang til historiske data kan du opnå det optimale differenstryk.

Så let er det at implementere Frese OMLØB

Hvad kræver det for at implementere Frese OMLØB? Det er ganske enkelt. Du får et sæt med vejledning, hvor du blot skal indsætte ventilen som sædvanligt og derefter tilslutte sensorer og kontrolboks. Ved at scanne QR-koden kan du hurtigt logge ind og komme i gang.

Frese OMLØB er nem at integrere i eksisterende anlæg, og fordi den er trådløs og batteridrevet, kræver den ingen komplekse eller dyre elektriske tilslutninger. Og så får du alt, hvad du behøver på én gang – inklusiv adgang til FLOWCLOUD®, ubegrænset antal brugere og åbent API til at trække data over i dit eget system.

Vil du se en demonstration?

Hvis du har spørgsmål eller vil se, hvordan Frese OMLØB fungerer, giver vi gerne en live demonstration. Kontakt Christian Skallerup på csb@frese.dk eller telefon 60 77 98 57.

>> Læs mere om Frese OMLØB <<