x
Frese Group Sites
Skift til visning af fuldt website
Frese Group Sites

Frese får medhold i sag om krænkelse af patent-rettigheder mod Flowcon

Sø- og Handelsretten har givet Frese medhold i den årelange sag om krænkelse af patentrettigheder mellem Frese A/S og Flowcon International A/S.

Efter at gennemgået bevismateriale fremlagt af både Frese og Flowcon samt Patent- og Varemærkestyrelsen finder retten, a) at Freses patent nr. PR176350 opretholdes, b) at Flowcons SME-ventil krænker det nævnte patent, og c) at det forbud, der forhindrer produktion, salg og markedsføring af Flowcons SME-ventil, som blev nedlagt i maj 2008, stadfæstes. Dommen blev afsagt af retten den 21. august 2015 og kan hentes på Frese A/S's hjemmeside (www.frese.eu) på dansk. Frese har også udarbejdet et resumé af dommen på engelsk.

Baggrund:

Frese A/S har siden lanceringen af virksomhedens første dynamiske ventil i 1988 været førende inden for udvikling af dynamiske strengreguleringsventiler og reguleringsventiler. Frese lancerede den første trykuafhængige reguleringsventil (PICV) i 2005 og udvikler til stadighed PICV-teknologi, senest i form af højtydende PIC-ventiler med en størrelse på op til DN150 / 6".

Tvisten startede for omkring otte år siden, da Flowcon International A/S lancerede sin SME-ventil. Ventilen indeholdt konstruktionselementer, som Frese mente krænkede dennes intellektuelle ejendomsrettigheder, der er beskyttet af dansk patent nr. PR176350 (udstedt i august 2007) og de tilsvarende internationale patenter.

Den påståede krænkelse blev indbragt for fogedretten i Næstved, som i 2008 gav Frese A/S medhold og nedlagde forbud mod produktion, salg og markedsføring af Flowcons SME-ventil i Danmark. Frese A/S anlagde herefter en justifikationssag ved Sø- og Handelsretten. Flowcon International A/S begærede patentet kendt ugyldigt ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som dog i 2010 stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. Flowcon International forsøgte fortsat at få patentet kendt ugyldigt og ankede i 2011 afgørelsen til Sø- og Handelsretten.

Samtidig, i 2012, anlagde Flowcon sag ved Appelkammeret for Den Europæiske Patentmyndighed med henblik på at få de tilsvarende patenter i de fleste europæiske lande kendt ugyldige. I 2013 gav Appelkammeret Frese medhold i sagen mod Flowcon. Gyldigheden af de tilsvarende patenter, som var udstedt i de fleste europæiske lande, blev dermed bekræftet.

Forbuddet fra 2008 og den anden appel fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker vedrørende gyldigheden af det danske patent fra 2011 er nu blevet prøvet ved Sø- og Handelsretten, som har givet Frese A/S medhold i alle punkter som beskrevet ovenfor i sagen mod Flowcon International A/S. Vi er dog opmærksomme på, at Flowcon muligvis vil kære Sø- og Handelsrettens kendelse til Højesteret.

Ny situation:

Med kendelsen af 21. august i år har Frese nu fået medhold i denne tvist i fire forskellige sager anlagt ved fire forskellige instanser. Vi er derfor overbevist om, at styrken af vores intellektuelle ejendomsrettigheder er intakt. Der er blevet udstedt patenter svarende til patent nr. PR176350 i de fleste EU-lande samt i Schweiz, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Brasilien, Canada, USA og Kina med gyldighed fra august 2007.

Frese betragter enhver produktion, markedsføring, salg, import, eksport samt service på og levering af Flowcons SME-ventil og reservedele hertil i de lande, hvor der er udstedt patent, som en krænkelse af Freses rettigheder, og Frese forbeholder sig ret til at søge sådanne krænkelser afgjort ved domstolene.

Ikke desto mindre er vi altid villige til at indgå i mindelig dialog med tredjeparter, som mener mod deres vidende at have krænket sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, med henblik på at finde en fornuftig løsning. Skulle du have spørgsmål i denne forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte os.

René Barington
CEO