x
Frese Group Sites
Skift til visning af fuldt website
Frese Group Sites

Frese OPTIMIZER

OPTIMÉR systemerne med løsninger fra Frese

Løsningsudbyderen Frese har fornøjelsen af at kunne annoncere lanceringen af OPTIMIZER, en trykuafhængig kontrolenhed til 4-rørssystemer.

Frese OPTIMIZER kontrolenheden er en integreret komponent i den trykuafhængige indregulerings- og styregruppe, som leverer effektiv enkeltrums- eller BMS reguleret energistyring i 4-rørssystemer.

OPTIMIZER styregruppen består af OPTIMIZER kontrolenheden, to 3-vejs reguleringsventiler med on/off aktuatorer og den trykuafhængige Frese OPTIMA Compact reguleringsventil med en 0-10 V modulerende aktuator. Den regulerer både opvarmning og køling via ét enkelt datapunkt fra BMS systemet.

Jens Johansen, OEM projektleder hos Frese, siger, at "denne løsning er ideel til 4-rørssystemer, hvorved den egentlige terminalenhed kun indeholder en enkelt spiral. OPTIMIZER styregruppen reagerer på et eksternt indgangssignal fra et BMS system eller en lokal rumregulator for at skifte forsyning og returnering fra opvarmning til køling eller modsat, alt efter hvad der kræves."

"Fra et installationsmæssigt synspunkt gør designet af styregruppen processen enkel, fleksibel og hurtig, mens produkternes kompakte design gør, at der kun kræves lidt plads til hele gruppen", fortsætter han.

Den centrale del af OPTIMIZER styregruppen er den trykuafhængige Frese OPTIMA Compact indreguleringsventil, som bruges til regulering af flow, temperatur og differenstryk med fuld autoritet og modulation uanset de svingende tryk i systemet, så energibesparelserne optimeres. Løsningen rummer også en række yderligere funktioner fra trykuafhængige indreguleringsventiler inklusive enkel og fleksibel idriftsætning, hurtig udvælgelse og dimensionering samt afskaffelse af andre systemreguleringsventiler og differenstrykregulatorer.

Den innovative modulerende Frese OPTIMIZER styregruppe fås i DN15 til flow på op til 1330 l/h og kan bruges til en lang række anvendelsesområder inklusive varme- og kølelofter, FCU-anlæg og decentrale ventilationsenheder.

Frese OPTIMIZER