x
Skift til visning af fuldt website

Frese SENSOEDGE

Få indblik i dit fjernvarmenet med Frese SENSOEDGE

Nu kan fjernvarmeselskaber få dyb faktuel indsigt i kritiske punkter på deres ledningsnet og optimere tryk og temperatur til gavn for både bundlinjen og den grønne omstilling. Gilleleje Fjernvarme og Albertslund Forsyning er allerede i gang med at høste data.

Frese SENSOEDGE er “Remote Flow Control as a Service”. Den digitale kontrolboks kan via fjernaflæsning benyttes til at overvåge tryk og temperatur i blandt andet fjernvarmenet.

Løsningen overvåger temperatur, tryk og differenstryk. Et dashboard - Frese FLOWCLOUD® - viser historiske værdier via grafer og giver brugeren mulighed for at ændre tidsinterval for opdatering af data. Det er også muligt at få data ind i værkets eget SRO-system.

Kontrolboksen er forbundet til dashboardet via Sigfox-teknologien. Sigfox er et LPWAN (Low Power Wide Area Network) IoT netværk, der dækker flere end 60 lande.

Frese SENSOEDGE er en batteridrevet løsning og har derfor lave installationsomkostninger.

Hjælper med omlægning til lavtemperatur i Albertslund

Albertslund Forsyning har i flere år haft et tæt samarbejde med Frese og har været en del af udviklingsprocessen omkring Frese SENSOEDGE.

Værket er i gang med en større omlægning til lavtemperatur for at høste store energibesparelser. For ca. 2000 husstande er fremløbstemperaturen allerede sænket fra 70°C til 60°C, og projektet løber frem til den generelle sænkning i forsyningsområdet, som skal finde sted i 2026.

I dag sikres lavtemperaturen i de pågældende zoner med shunte, og det er på dem, man har valgt at installere Frese SENSOEDGE.

For med et projekt af den størrelse og varighed er der brug for den størst mulige indsigt i ledningsnettet, fortæller Søren Madsen fra Albertslund Forsyning.

”Det handler om at få nogle data ind, så vi kan skabe os et indtryk af, hvor vi ligger både på lav- og højtemperatur. Det er for at kunne følge med i det derude. Det handler om at have et overbliksbillede nu og her, så man har en ide om, hvordan det står til ude i nettet med tryk og temperatur. Det er alt, det handler om, for at få tingene til at fungere.”

Søren Madsen roser det tætte samarbejde med Frese og har ikke svært ved at se fordelene i den lille kontrolboks.

”Vi har i fællesskab fundet ud af at udvikle et produkt, som vi kan skrue på de eksisterende ventiler, uden at vi skal lave indgreb i rørsystemet. Det er der, fordelen ligger i det for os. Det kræver en mindre beregning, så vi får den korrekte temperatur, men det har vi i fællesskab løst. Det sparer os for mange penge i opgravninger og den slag i forhold til måden, vi lavede det på i gamle dage, hvor vi lavede indskæringer på rørene for at få de her målinger,” siger han.

Giver overblik over problemstrenge i Gilleleje

Hos Gilleleje Fjernvarme hjælper den første Frese SENSOEDGE med at overvåge en streng, hvor et boligområde er blevet udvidet ad flere omgange, samtidig med at det ligger på en bakke.

Ledningsmester Simon Jürs var endnu ikke kommet til, da Gilleleje Fjernvarme besluttede sig for at købe fire Frese SENSOEDGE systemer, men han ser et tydeligt behov for data og indblik:

”Vi har en hel del niveauforskelle i byen, hvor enkelte områder ligger på en stigning. Vi dækker ret fint det meste af byen med det pumpetryk, vi kører med. Men når vi så har en stigning, hvor der kommer flere og flere forbrugere på, og strengene derud bliver tyndere og tyndere, så skal der overvågning på. Det skal balanceres korrekt, for trykket må heller ikke blive for højt derude. Så det er en nødvendighed at have sådan nogle målepunkter,” forklarer han.

Resten af løsningerne skal inden for kort tid placeres på strenge, hvor der de senere år også er bygget kraftigt til.

Simon Jürs er allerede i gang med at sænke fremløbstemperaturerne i Gillelejes ledningsnet, både fordi prisen på flis stiger kraftigt og for at nedsætte CO2-udledningen. Her kan Frese SENSOEDGE også hjælpe, fordi løsningen overvåger både tryk og temperatur.

”Vi skal styre fremløbstemperaturen, og det er selvfølgelig en hovedopgave, fordi det kan spare rigtig mange penge bare at sænke temperaturen 1 eller 2 grader,” siger han.