x
Skift til visning af fuldt website

 


Ny District Energy-chef: Vi skal lytte på varmerørene

Kristian Kjeldgaard er ny Global Sales Director for Fjernvarme/-køling hos Frese. Med sig har han 30 års erfaring i forsyningsbranchen inden for salg, eksport og forretningsudvikling og stærke visioner for Freses fremtidige kurs.

”Jeg har altid arbejdet med kunder i forsyningssektoren. Der er mange stærke kompetencer, og det er spændende at følge den specialisering, der sker inden for drift og optimering for at skabe en mere rentabel produktion, distribution og forretning. Det er alt sammen nødvendigt, når vi skal i mål med CO2-agendaen. For de udfordringer kan vi kun løse ved at spare og optimere,” siger Kristian Kjeldgaard.

Han ser Freses største styrke som kombinationen af know-how og innovation, for det er det, han selv har oplevet, at kunderne efterspørger.

”Kunderne mener, at vi som leverandører har et medansvar for fjernvarmesektoren. Vi skal ikke bare levere komponenter til sektoren. Vi skal også komme med nytænkning. Og der mener jeg, at med de kompetencer vi har, når vi er inde i bygningen, den erfaring med at optimere og energieffektivisere inde i bygninger, den skal vi tage med ud i jorden uden for bygningen.”

Tæt på kunder og leverandører

Kristian Kjeldgaard er ekstremt bevidst om nødvendigheden af det nære samarbejde med både kunder og leverandører, når Frese går fra blot at levere ventiler til at levere samlede løsninger til fjernvarme og -køling.

”Jeg vil ikke begynde at udvikle noget uden involvering fra kunder. Jeg vil gå ud og alliere mig med kunderne, sætte mig ind i hvad deres problemstillinger er. Jeg er nødt til at forstå deres forretning. Men i forhold til optimering i deres net, mener jeg, at vi har produkterne og den nødvendige knowhow til at levere det, de har brug for både nu og i fremtiden,” siger han og slår fast:

”Vi vil gøre det i samarbejde med kunderne og med udvalgte leverandører. Og jeg vil lytte på varmerørene og høre, hvad de mener, vi kan hjælpe dem med.”

Kristian Kjeldgaard kommer til at dele sin arbejdstid mellem Freses hovedkvarter i Slagelse og DE Valves’ faciliteter i Glamsbjerg. Frese opkøbte majoriteten i DE Valves i 2020, og fabrikken er hjemsted for produktionen af præisolerede jordforlagte ventiler til fjernvarmeselskaber i Danmark, samt til fjernkølingsprojekter i blandt andet Mellemøsten.