x
Skift til visning af fuldt website

Fjernvarmedæksler

Frese leverer filterbrønd til Forsyning Helsingør

Vores fjernvarmeteam har leveret Freses første komplette filterbrøndsløsning, som nu hjælper med at rense vandet i ledningsnettet for magnetit. Brønden er naturligvis designet i tæt samarbejde med kunden.

”Vi har i en årrække har haft problemer med slam, slagge og rustskaller, som satte sig i vekslerne hos slutbrugerne nede ved havnen. Helsingør ligger jo på en bakke, så alt hvad der bliver ført derned, har svært ved at komme tilbage igen. Det samler sig nede i bunden af vores anlæg, især i nogle bestemte rørstræk,” fortæller Jesper Egede Madsen, der er Teamkoordinator hos Forsyning Helsingør.

Problemet opstod primært i vekslerne hos Øresundsakvariet og blev efterhånden så stort, at forsyningsselskabet måtte sende folk ud for at rense vekslerne næsten hver anden dag.

Problemet er løst

Efter at have afsøgt markedet for løsninger, valgte Forsyning Helsingør Frese som totalleverandør på en filterbrønd, der siden december 2021 har fået bugt med magnetitproblemet.

”Vi sørgede for, at vekslerne hos forbrugeren var i orden, da vi idriftsatte brønden, og efterfølgende har vi ikke haft behov for at rense dem. Det er nærmest ikke fysisk muligt, at der kommer noget skidt ind, undtagen hvis det bliver dannet i røret fra pumpestationen og ind,” forklarer Jesper Egede Madsen.

Professionel service

Han fremhæver, at både resultatet og samarbejdet med Frese til fulde har levet op til Forsyning Helsingørs forventninger.

”Det var medvirkende til at Frese blev valgt, at vi oplevede, at der var stor professionalisme. De svarede på tingene og ikke bare med standardløsninger. Det var helt specifikt de ting, vi spurgte om. Det er jo det ultimative blåstempel af tilfredshed, at servicen var så god. Selvfølgelig blev der kigget på prisen, men den var også konkurrencedygtig, så der er kun tilfredshed.”

Frese har leveret en DN2200 brønd med en højde på 1900 mm komplet med filtre, ventiler, rørføring, pumpe og alulåg. På dette projekt har Forsyning Helsingør selv leveret elektriske komponenter og styring, men Frese udvikler konstant produktporteføljen og kan fremover også tilbyde plug-and-play løsninger inden for filterbrønde, boosterstationer og trykholdestationer.