x
Skift til visning af fuldt website

Lean skaber værdi for kunderne

Freses danske produktionsafdeling har i 2013 taget fat på at indføre de japanske Lean-principper. Inden for lager, logistik, indkøb og produktion er man i gang med at fjerne spild og optimere arbejdsgange.

Når Frese vælger at indføre Lean, er det en del af en treårig strategiplan, der skal sikre vækst, øget konkurrencedygtighed og mulighed for at skabe og fastholde arbejdspladser i fremtiden.

Lean er en forretningsfilosofi, der er udviklet i den japanske bilkoncern Toyota i 1960’erne. Tankegangen tager typisk udgangspunkt i produktionsopgaver for at forenkle og effektivisere processerne. Men hele virksomheden kan få glæde af at arbejde med Lean.

- Lean handler om at fjerne alle de ting, som ikke giver værdi for kunderne. Når vi indfører Lean-principper hos Frese, er det fordi, vi ønsker at forbedre vores arbejdsmiljø, kvalitet, fleksibilitet og leveringstider over for kunderne. Det gør vi fx i form af kortere gennemløbstid i vores montagehal, siger Operations Manager Tonny Deneke, Frese A/S.

Kortere produktionstid

Allerede efter få måneder har de første resultater vist sig i form af markant kortere produktionstid for et enkelt ventil-produkt. Dette resultat er opnået efter omlægning af arbejdsgange i en enkelt sektion i montagehallen og ved at fjerne ting i lokalerne, som ikke anvendes i den daglige produktion.

Men der skal fortsat ske forandringer. Udgangspunktet for ændringerne er, at afdelingens tre ledere har taget en Lean-navigatør-uddannelse, og at ni medarbejdere har været på kursus i Lean-principperne og fungerer nu som ambassadører for forandringsprojektet.

- Vi skal have alle medarbejdere til at arbejde efter Lean-principperne. Vi ændrer på vores rutiner og påvirker arbejdskulturen for at opnå bedre resultater. En sådan proces tager tid. Så vi gennemfører forandringerne i små step. Og vi er komme godt i gang, siger Tonny Deneke.

Hos Frese er man startet med at introducere de såkaldte 5 S’er, som er et værktøj til at skabe system og orden.

De 5 S’er er

  1. Sortering
  2. System i tingene
  3. Systematisk rengøring
  4. Standardisering
  5. Selvdisciplin

De fem områder fokuserer på, at emner og viden, der anvendes dagligt, skal være lette at finde, og at alt unødigt skal arkiveres eller fjernes.

Lean-ambassadør

Èn af de medarbejdere, der fungerer som Lean-ambassadør, er maskinarbejder Lasse Jensen i Drejeafdelingen. Han synes, at Lean-arbejdet allerede har været en øjenåbner, og han sætter pris på, at alle medarbejdere bliver involveret og kan være med til at komme med ideer til forbedringer, ligesom alle kan være med til at gennemføre forandringer.

- Generelt er Lean blevet godt modtaget, og det skal nok lykkes at opnå forbedringer, når vi fastholder fokus. Jeg er selv blevet mere opmærksom på at kigge på spild og på at stille spørgsmål ved nogle af de rutiner, vi har, siger Lasse Jensen.

De første skridt i Freses Lean-projektet er taget. Fremtiden tegner lovende.